HÕIMUPÄEVAD 2003

UNGARI KARJUSEKULTUUR
3. - 24. oktoobrini
Rahvusraamatukogu V. korruse trepigaleriis

Ungari suur tasandik Alföld on Euraasia stepivööndi kõige läänepoolsem osa, kus elab kuni praeguse ajani aasia tüüpi karjapidamine. Karjuseid elab Ungaris veel tänapäevalgi. Juba oma välisilme ja näojoonte poolest erinevad nad oluliselt nendest inimestest, keda tänaval näeme. On põhjust arvata, et paljud neist on selle karjusrahva järeltulijad, kes saabus Karpaatide basseini koos maad hõivavate ungarlastega või rahvasterände teise lainega. Karjused on meie kultuuripärandi kaugete süvakihtide edasikandjad. Nende iidse eluviisi kaudu saame osa väga kaugetest aegadest.

Kunagi oli ungarlaste peamine elatusviis karjakasvatus, mille nad olid pärandina kaasa toonud oma pikkadest rännuaegadest. Keskajal viidi palju loomi Lääne-Euroopa turgudele müügiks, neid saatsid erilised karjused, kelle nimi oli hajdu. Lisaks karjapidamiseoskustele pidid nemad ka sõjakunsti valdama, sest teel võis neid varitseda mitmeid ohte.

Traditsiooniline karjakasvatus oli ekstensiivne - see tähendab, et karja peeti aastaringselt väljas. Selle karjatamise eesmärk oli karja hoidmine ja paljundamine, tõuaretusele ei pööratud tähelepanu. Geograafiliselt ala ajapikku vähenes, mingil määral on see alles jäänud mägedes, Põhja-Ungaris, Slovakkias, Transilvaanias ja Ida-Ungari pusta-aladel. Kuna see on ungarlaste vanemaid elatusviise, mis aegade vältel on suhteliselt vähe muutunud, on nad säilitanud nii oma eluviisis, riietuses ja rahvakultuuris kõige arhailisemaid kihte, mis teiste ametite puhul on hääbunud. Karjuse olulised esemed on näiteks valged seelikulaadsed püksid (bögatya), mille alt paistsid uhked mustad säärikud ja mis olid pusta kuumuses mõnusalt õhulised. Pealiskuube (szür) kasutati nii suvel kui talvel, ühelt poolt oli see kaetud lambavillaga. Talvel oli villane pool seespool, suvel aga väljaspool. Karjuste lühikesed vestid (mellény) olid uhkelt kaunistatud, rõivastuse juurde kuulub ka kaabu (kalap).
Vöö külge kinnitati tuleriistad. Jõudehetkel oli karjustel aega meisterdamiseks, seetõttu on nende tarbeesemed (erinevad, karjusekepid, kirved, joogisarved, soolatopsid) väga ilusate nikerdustega ja ehistega. Paljud neist kasutasid kaunistamisel ristiusu-eelsetest aegadest pärit motiive. Karjuste toimingutes võis kohata iidsele usundile viitavaid maagilisi rituaale, mida kasutati võitluses haiguste vastu ning karja kaitseks ja koos hoidmiseks. Mõistagi oskasid karjused loomi ravitseda, nende hulgas leidus ka suuremate võimetega teadjamehi. Karjuselaulud, moodustavad aga eraldi kihiungari rahvalaulupärandis. Oluliseks motiiviks neis on vabaduse ja vabaduse sümboli - röövlielu ülistamine,

Loomadest kasvatati kõige enam ungari tõugu hallikarvalisi veiseid (szürkemarha), eriti karvaseid lambaid (racka), oli olemas ka kaks erilist ungari seatõugu (bakonyi, szalontai), mille pekk on muide kolesteroolivaba. Karjakoeratõuge on ungaris kolm: huntide vastu kasutati suurt komondori, kuvasz oskas karja koos hoida, pisikest karvanässi puli kasutati väiksemate kariloomade hoidmisel. Karjuste hierarhias olid kõige tähtsamad hobusekarjused, järgnesid veisekarjused ja seejärel lamba- ja seakarjused.

Alates 19. sajandist hakkas levima rohkem intensiivne karjakasvatus – kari toodi talveks lautadesse.
Uut karjapidamisviisi võimaldas uute põllukultuuride (nt ristik) levik, karjapidamise juurde hakkas kuuluma talveks heina tegemine. Rahvakalendris on rida tähtpäevi, mis seotud karjapidamiskultuuriga nagu karjalaskepäev (jüripäev). Sügisel septembrist novembrini palgati uusi karjuseid. Talveks karja koju tuues oli tähtsaks toiminguks karja loendamine.

LÁSZLÓ KUNKOVÁCS

László Kunkovács (s. 1942) töötab vabakutselise ajakirjaniku ja fotoreporterina, kes juba aastakümneid on pühendunud ka etnograafilisele uurimistööle. Vanade asjade kogumise asemel huvitavad teda aga rohkem tänapäevani püsinud traditsioonilised elatusalad ja eluviisid. Seetõttu on ta jäädvustanud palju väärtuslikku materjali kaluritest, karjustest, talumeestest, šamaanidest, arhailistest ehitistest ja paljust muust põne-vast. Välitöödel on ta käinud nii Ungari eri paigus kui ka Siberis ja Sise-Aasias ning pildistanud ka seal oma arhailist argielu elavaid rahvaid. Nii on saanud ta ka piisavalt ainest kõrvutada Ungari pärandikultuuri taiga- ja stepirahvaste iidsete visuaalsete märkide ja kaljujoonistega. Kunkovácsi meelisteemaks on ungari pusta karjuste-elu, millele ta on leidnud palju huvitavaid paralleele Euraasia stepirahvaste karjapidamisest.

NÄITUSED: Elav põllumajanduslugu, Traditsiooniline kalapüük, karjused, Ungari kumaanid, Tervendaja vägi, Mongoli-Altai kasakad, Salapärane Lõuna-Siber, Muinas-türgi kiviskulptuurid, jakuutia, Pustad, talud, külaservad.

RAAMATUD: Muinasehitised (200, 2001), Traditsiooniline kalapüük loodusvetes (2001)üldist | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |HÕIMUPÄEVAD 2003

Konverents "70 aastat hõimupäevi Eestis" (1999)