SAJNOVICS Ja'nos

12. V 1733 - 1. III 1785

Ungari jesuiidi teoloog, matemaatik ja astronoom.

Võrdles 1768-69 Põhja-Norras astronoomilisel uurimisreisil viibides lapi (saami) ja ungari keelt ning avaldas 1770 aastal töö "Demonstratio idioma ungarorum et lapponum idem esse" (Tõestus, et ungari ja lapi keel on samalaadsed), milles esimesena osutab sõnavara ja morfoloogia võrdluse põhjal ungari ja lapi keele sugulusele.

 


SURI, 2000