SALAHALAALALHOID

Sootuks seotuks seatud sugu
Surmaurmahirmus hõim
Vaetud kaetud maetud lugu
Lõtkend katkend nõtke lõim

Pelgu põlgu võlgu rada
Halaalalhoidlik vaim
Julgend kulgend sulgund jada
Illu ellu mällund aim

>>